برخی مشتریان سیناوب

درسا بهترین سامانه برگزاری وبینار، کلاس و گفتگوهای آنلاین

درسا بهترین سامانه برگزاری وبینار، کلاس و گفتگوهای آنلاین است. به راحتی جلسات کاری یا درسی خود را با درسا برگزار کنید و بدون صرف هزینه و وقت اضافی در گفتگوهای آنلاین شرکت کنید. هسته اصلی درسا با نرم افزارهای متن باز که مورد استفاده بسیاری از دانشگاهها و مراکز علمی معتبر بین المللی است، طراحی و پیاده سازی شده است.

برگزاری وبینار با سرعت و کیفیت بهتر

سامانه درسا با استفاده از زیر ساخت یکپارچه‌ی ابری زمینه مناسب‌تری برای برگزاری وبینار، کلاس مجازی و گفتگوهای آنلاین است. به راحتی جلسات کاری یا درسی خود را با درسا برگزار کنید و بدون صرف هزینه و وقت اضافی در گفتگوهای آنلاین شرکت کنید. هسته اصلی درسا با استفاده از نرم افزارهای متن باز که مورد استفاده بسیاری از دانشگاهها و مراکز علمی معتبر بین‌المللی است، طراحی و پیاده سازی شده است.

قابل اجرا بر روی تمامی دستگاههای هوشمند و سیستم های مدیریت محتوا و نرم افزارهای مدیریت برگزاری درس

قابل نصب بر روی تمامی دستگاههای هوشمند و سیستم های مدیریت محتوا و نرم افزارهای مدیریت برگزاری درس